Vstupní vyšetření30 min / 60 min300 Kč / 600 Kč
Logopedická terapie30 min300 Kč
Diagnostika specifických poruch učení120 min800 Kč
Potvrzení pro VŠ / SŠ 200 Kč
Zpráva z vyšetření 500 Kč