Vstupní vyšetření 30 min / 60 min 350 Kč / 700 Kč
Logopedická terapie 30 min 350 Kč
Diagnostika specifických poruch učení 900 Kč
Potvrzení pro VŠ / SŠ   200 Kč
Zpráva z vyšetření   500 Kč