Vstupní vyšetření 30 min / 60 min 400 Kč / 800 Kč
Logopedická terapie 30 min 400 Kč
Diagnostika specifických poruch učení 900 Kč
Potvrzení pro VŠ / SŠ 200 Kč
Zpráva z vyšetření 500 Kč